Boccia og Teppecurling / Om oss / Seksjonsstyret 2021-2023

Seksjonsstyret 2021-2023

Aleksander Wråli
Aleksander Wråli
Seksjonsleder

Vigdis Bruun
Vigdis Bruun
Nestleder

Solveig Nilsen
Solveig Nilsen
Styremedlem

Egil Olsen
Egil Olsen
Styremedlem

Frank Nielsen
Frank Nielsen
Styremedlem

Roger Aandalen
Roger Aandalen
1.varamedlem

Else Marie Fjeld
Else Marie Fjeld
2.varamedlem