Aurora Ludvik og gutt.jpg

Barn og ungdom

Her kan du lese om vårt tilbud for barn og ungdom

Seksjonen arrangerer hvert år utviklingssamling i boccia. Målgruppen er barn og ungdom som allerede spiller boccia og er i aldersgruppen 6-30 år. Samlingen foregår i Oslo og er åpen for alle, uavhengig funksjonsnedsettelse og ferdighetsnivå.

Seksjonen stiller med egne utdannede trenere og fokuset er på bocciaglede, fellesskap og mestring. 

BocciaCamp er en rekrutteringssamling i boccia. Samlingen foregår annenhvert år på Hurdal Syn- og mestringssenter. Målgruppen er barn og unge i alderen 6-26 år med en fysisk funksjonsnedsettelse. 

Utdannede trenere lager et morsomt treningsopplegg for nye utøvere som ønsker å starte med boccia

Seksjonen tilbyr ukentlige treninger på ulike rehabiliteringssenter i Norge. For øyeblikket har vi tilbud på Sunnaas, Unicare Fram og Kysthospitalet. Seksjonen har egne instruktører som reiser rundt og tilbyr boccia