Om oss

Norges Fleridrettsforbund ved seksjon Boccia og Teppecurling har lange tradisjoner i norsk idrett. Idrettene var medlem i Norges Handicapidrettforbund og Norges Funksjonshemmedes Idrettforbund. I 2007 dannet seksjonen et nytt særforbund sammen med Petanque og Friskis & Svettis.

I Norges Fleridrettsforbund styrer seksjonen sin egen økonomi og vi har et eget styre. Forbundet har i dag rundt 22000 medlemmer totalt, der ca 1700 spiller Boccia og ca 300 spiller Teppecurling. Det arrangeres Norgesserie i begge grener og Norgesmesterskap. Hvert år deles kongepokal til beste individuelle bocciaspiller eller beste lag.eksjonen har egne klasser for funksjonsfriske, så alle kan delta. Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir klassifisert før de deltar på stevne.

Handlingsplan 2019-2021

Avtaler gjennom Norges Idrettsforbund

Alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer av Norges Idrettsforbund har rabattordninger gjennom ulike leverandører som kan benyttes ved f. eks arrangementer og reiser. 

Med SAS sportsreiser får alle medlemmer tilknyttet Norges Idrettsforbund god rabatt på reiser til konkurranser, treningsleire og møter. Nivået på SAS sine sportspriser ligger godt under andre pristyper med tilsvarende fleksibilitet, og det er kun som medlem av idrettslag tilsluttet NIF for reise i idrettssammenheng at disse billettene kan benyttes.

Norges Fleridrettsforbund har avtale med Nordic Choice hotels, der vi får 20% rabatt ved bestilling av hotellrom. Vi oppfordrer alle klubber til å benytte seg av disse hotellene rundt i landet, dersom det er tilgjengelig. Oppgi at klubben/gjestene er tilknyttet Norges Fleridrettsforbund. 

Gå inn på www.idrettsforbundet.no, og klikk inn på "Temasider" og les om "Idrettsavtaler" for mer informasjon. 

Antidoping

Boccia og teppecurling har tatt et klart standpunkt mot doping.

Seksjonen samarbeider med Antidoping Norge om å tilby et rent, trygt og sunt treningsmiljø, og har igangsatt holdningsskapende og forebyggende arbeid knyttet til dette.

Boccia og teppecurling er medlem av Fleridrettsforbundet, og dermed også medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF). Som medlem av NIF har du mange rettigheter, men også noen plikter. En sentral plikt er å avstå fra bruk av dopingmidler. Som medlem må du derfor akseptere å bli innkalt til dopingkontroll, samt å avgi dopingprøve. Dette i henhold til NIFs dopingbestemmelser. Tester noen av våre medlemmer positivt på dopingkontroll, eller nekter å bli testet, vil de ble utestengt fra trening på alle våre lokaler. 

Mistenker du doping blant medlemmer, ber vi deg ta kontakt med Antidoping Norge på enten 800 50 200 eller dopingkontakten@antidoping.no Og du kan selvsagt være anonym. Les mer om dopingkontakten her.

Mer informasjon finner du på disse nettsidene:

www.antidoping.no
www.rentidrettslag.no
www.antidoping.no/regler/dopinglisten/
www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/

Norges Fleridrettsforbund som Boccia og teppecurling er seksjon i, er sertifisert som «Rent særforbund». Dette er et kvalitetsstempel for oss og gir oss også noen forpliktelser. 

Antidoping policy m/handling- og beredskapsplan