Boccia og Teppecurling / Nyheter / 2023 / Samtykkeerklæring
Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn
Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

Samtykkeerklæring

Norges Fleridrettsforbund seksjon boccia og teppecurling ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Norges idrettsforbund laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven. Legger med en Samtykkeerklæring og Idrettsforbundets retningslinjer. Norges Fleridrettsforbund «seksjon boccia & teppecurling» og Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i idrettslaget. Det vil nå ligge en samtykkeerklæring ved alle innbydelser/aktiviteter som blir publisert på vår hjemmeside.