Nyheter

Bli kjent med vår nye seksjonsleder
Publisert 24. mars 2021

Jeg heter Aleksander Wråli og fyller snart 29 år. Jeg er født og oppvokst i Trøndelag, nærmere bestemt ute på Skatval som er ei lita bygd i Stjørdal Kommune. I løpet av barndommen og ungdomstiden var jeg aktiv i idretten. Jeg var med på allidrett, fotball, håndball, taekwondo, friidrett og var generelt aktiv. Likevel var det håndball jeg likte og følte jeg mestret best. Etter videregående skole ble det førstegangstjeneste i Luftforsvaret. Det likte jeg så godt at jeg like gjerne vervet meg som grenader i Brigade Nord og Sambandsbataljonen. Jeg tjenestegjorde i to år på Bardufoss før jeg fikk ny stilling i Telemark Bataljon nede på Rena i Østerdalen. Der ble jeg i fire år før jeg ble sivil. Mens jeg jobbet i Forsvaret, studerte jeg ved Høgskolen i Innlandet Campus Lillehammer for å ta en bachelor i vernepleie. Sommeren 2019 ble jeg uteksaminert og fikk autorisasjon som vernepleier. For å smi mens jernet var varmt startet jeg like gjerne på en mastergrad samme sommer ved NTNU i Trondheim. Den skal leveres i løpet av høsten 2021. Etter tiden i Forsvaret fikk jeg et vikariat ved Beitostølen Helsesportsenter som teamassistent på et av barneteamene som driver habilitering og rehabilitering gjennom fysisk aktivitet, hvor mestring og aktivitetsglede er i fokus. Jeg ble på Beitostølen og i jobben som teamassistent fram til slutten av desember 2020 da jeg fikk meg fast stilling som teamleder-vernepleier i tilrettelagte tjenester i Nord-Aurdal Kommune. Jeg har vært en del av paraidretten i mange år, mest lokalt, men også nasjonalt. I 2015 og 2019 reiste jeg med friidrettsutøvere til Special Olympics World Summer Games. Ut av dette har det oppstått et prosjekt for å utvikle og bistå friidrettsutøvere med utviklingshemming til å kunne klare kravene til Paralympics i Paris 2024. Min rolle i prosjektet er å bistå prosjektleder ved behov og med spesifikke oppgaver