Boccia og Teppecurling / Nyheter / 2022 / Revidering av NM retningslinjer
IMG_2653.jpg

Revidering av NM retningslinjer

Seksjonsstyret hadde arbeidsmøte i januar og revidering av retningslinjene for NM var en av områdene man diskuterte.

Seksjonen har sett at det har vært vanskelig å få NM-arrangørerer de siste årene. I den forbindelse diskuterte seksjonsstyret noen endring for å gjøre det mer attraktivt å være NM arrangør. Du kan lese de nye retningslinjene nederst på siden. 

De viktigste endringene er skissert under:

- Økt støtte til arrangører: 15 000 kr

- Fjernet 1/3 premiering i NM

- Spilleassistenter skal premieres lik linje med utøvere

Endringene gjelder fra nå og NM arrangørerer i 2022 må følge disse endringene. 

Les de nye retningslinjene (Nytt markert i rødt) her