Boccia og Teppecurling / Nyheter / 2022 / Nå kan du nominere dine kandidater til BocciaTC Hederskveld
fif_logo_jpg_liggende_seksjon_boccia_teppecurling.jpg

Nå kan du nominere dine kandidater til BocciaTC Hederskveld

1.mars 2023 åpner muligheten for å nominere dine kandidater til priser for sesongen 2022. BocciaTC Hederskveld arrangeres lørdag 15.april, etter Årsmøte. Prisene man kan nominere i, finner man nedenfor;
  • Årets trener 2022
  • Årets spiller 2022
  • Årets dommer 2022
  • Årets ildsjel 2022

Kriterer for nominasjon finner du under:

Våre priser ønsker vi å gi til personer/klubber som opptrer i tråd med Norges Fleridrettsforbunds verdigrunnlag. Personen/klubben skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet

Årets utøver:

-Utøveren har levert gode resultater sesongen 2022

- Utøveren har ved stevner vært en god representant for våre idretter og en rollemodell for andre

- Utøver sin idrett med gode holdninger og verdier

Årets trener:

- Treneren bidrar til utvikling for sine utøvere

- Treneren er en god representant for våre idretter og en rollemodell for andre trenere

- Treneren viser gode holdninger og verdier

Årets dommer:

-Dommeren har dømt under sesongen

-Dommeren er en tydelig og rettferdig dommer

-Dommeren stiller opp når det trengs

- Dommeren kan sitt fag 

Årets ildsjel

- Kan ikke ha ansettelsesforhold i organisasjonen(klubb/krets/seksjon)

- Bidrar til klubb - eller boccia/TC miljøet på en spesiell måte

- En god rollemodell for andre

 

Begge våre idretter telles. Ut i fra antall nominerte vil juryen plukke ut 3 kandidater, som alle inviteres til BocciaTC Hederskveld 15.april. En vinner i hver kategori vil kåres. 

Når du skal nominere, kan du velge å nominere i en kategori eller flere. Husk å begrunne din nominasjon godt. Frist for nominasjon er 20.mars.  Nominer din kandidat ved på klikke her