Boccia og Teppecurling / Nyheter / 2022 / Overgang til 2mansslag i boccia
fif_logo_jpg_liggende_seksjon_boccia_teppecurling.jpg

Overgang til 2mansslag i boccia

Som kjent for veldig mange ble det vedtatt på Ledermøte i august 2022, at sesongen 2023 vil bli en testsesong når det kommer til lagspill i boccia. De foregående årene har man spilt med 3mannslag men nå ønsket ett samlet Ledermøte å teste ut 2mannslag.

Bakgrunn:

Seksjonen har sett på utvikling i boccia lagspill og har sett den negative trenden med antall lag på stevner. Det har falt drastisk og dette er først og fremst veldig synd for våre idretter, våre arrangører og våre klubber. Vi må derfor forsøke å endre denne utviklingen og et samlet Ledermøte ønsket å gå over til 2 mannslag i boccia. Sesongen 2023 blir et prøveprosjekt.

Første stevnet blir SA-FRE-MO og påmeldingene her er allerede i gang. Dette skriver er laget for å gi mer informasjon og avklare eventuelle spørsmål våre medlemmer måtte ha.

Endringer/Regelpresiseringer

 • Hovedregelen er å spille seriespill, men ved for stor påmelding kan arrangør velge å spille cup-spill, med henholdsvis A -og B-sluttspill. Dette er en avgjørelse arrangør kan ta, i samråd med seksjonen.
 • Mangler man spillere i en klasse, kan man mikse lag med en utøver fra samme klasse hos annen klubb. Merk at dette ikke skal gå på bekostning av egne medlemmer og regelen vil kun gjelde dersom man mangler utøvere.
 • Man kan rokere på lagene innad i klubben som vanlig
 • Miks lag MÅ være innmeldt innen påmeldingsfrist som vanlig. Miks lag kan ikke organiseres på et Ledermøte i forkant av et stevne.
 • I et miks lag skal spillerne spille i sine respektive klubbdrakter. Lagsnavn skal inneholde begge klubbers navn. Navn på spillerne må legges ved påmelding
 • Stiller man i miks lag ved første stevnet (SA-FRE-MO), må man stille på lag med vedkommende resten av sesongen 2023(Gjelder kun om man spiller med en fra en annen klubb)
 • Man trenger ikke søke seksjonen for å danne miks lag. Man må kun forholde seg til reglene som står forklart i dette brevet
 • Man må delta på 2 av 3 lagstevner for å få Norgesseriemedalje
 • Melder man på 3 stk per lag, kan man kun rokere på laget før en kamp. Det er ikke lov med innbytte under en kamp. 
 • Premiering: Det deles KUN ut to pr lag

 

Poengtildeling i Norgesserien

Poengtildeling i Norgesserien boccia lag vil være likt som tidligere men med tillegg. Nå vil alle lag som deltar på et stevnet få 1 poeng. Poengsystem blir da følgende, i både boccia lag og individuelt;

 1. 12 poeng
 2. 9 poeng
 3. 7 poeng
 4. 5 poeng
 5. 4 poeng
 6. 3 poeng
 7. 2 poeng

  Alle andre får 1 poeng for deltagelse

   

  Seksjonen ønsker å få tilbakemeldinger på endringen i løpet av sesongen. Både positive og ting til forbedring. Kom gjerne med deres innspill og send de på e-post til;

  Karsten.olstad@nif.idrett.no