Boccia og Teppecurling / Nyheter / 2021 / Nordisk mesterskap 2021 avlyst
norgga_leavga2.jpg

Nordisk mesterskap 2021 avlyst

Nordisk mesterskap 2021 er dessverre avlyst!

Grunnet usikkerheten rundt coronapandemien har seksjonsstyret avlyst Nordisk mesterskap 2021. Det er høyst usikkert om situasjonen vil bedre seg og at våre utøvere vil få vaksinert og trent i perioden før Nordisk. I tillegg vil det være uforsvarlig å invitere land til Norge i disse tider. Vi må følge de restriksjoner som er satt av staten og gjeldene smittevern. 

Nyheten ble delt med de nordiske landene på et møte 20.01.2020 og de var alle enige i avgjørelsen seksjonsstyret har tatt. Hva som skjer videre er usikkert men Norge har sagt at de ikke ønsker å arrangere et nytt nordisk mesterskap i 2022. Vi har kontinuerlig dialog med de nordiske landene og vil informere dere når vi har noe håndfast på neste nordiske mesterskap. 

For spørsmål, ta kontakt med administrasjonen:

Karsten Ølstad,

karsten.olstad@nif.idrett.no