Boccia og Teppecurling / Nyheter / 2021 / Innkalling til ekstraordinært ting i Norges Fleridrettsforbund
logo.png

Innkalling til ekstraordinært ting i Norges Fleridrettsforbund

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING I NORGES FLERIDRETTSFORBUND

 

På Fleridrettsforbundets ting i mars 2021 ble ikke valget av kontrollutvalg og valgkomité gjennomført ihht valgloven vår. Forbundet søkte Idrettsstyret om dispensasjon fram til vårt neste Ting i 2023, men fikk bare dispensasjon fram til høsten 2021.

 

Fleridrettsforbundet inviterer derfor til et digitalt ekstraordinært ting torsdag 28. oktober kl 17:00.

 

På sakslisten står:

 • Endring av valgloven til forbundet
 • Valg av forbundets kontrollutvalg
 • Valg av forbundets valgkomité

 

Det legges opp til følgende tidsplan

 • sep           Innkalling med påmeldingskjema sendt ut til idrettslagene
 • okt            Utsendelse av sakspapirene til idrettslagene
 • okt            Frist for påmelding av representanter
 • okt            Teamslink sendes ut til alle påmeldte representanter
 • okt            Ekstraordinært Ting Norges Fleridrettsforbund

 

Representasjon – Tinget Norges Fleridrettsforbund

(1)        På forbundstinget møter med stemmerett:

            Totalt 102 stemmeberettigede som fordeles slik:

 1. a) Forbundsstyrets medlemmer (6 medlemmer)
 2. b) Representanter for seksjonene, inntil 96 stemmeberettigede som fordeles slik:
 • Samtlige seksjoner skal tildeles 15 mandater/representanter.
 • 2/3 av de resterende 51 mandatene fordeles i henhold til seksjonenes lagsantall og den siste 1/3 av de resterende 51 mandatene fordeles i henhold til seksjonens medlemstall pr 31.12 to år forut for Særforbundstinget (NIFs tall).

Ingen seksjon kan tildeles mer enn 49% av det samlede mandatantallet.

Lagsrepresentantene fordeles mellom lagene på følgende måte: Etter idrettslagenes medlemsmasse (det største idrettslaget tildeles først, osv.).

 

I henhold til NIFs lov kan ikke ansatte representere foreningen på årsmøtet. Men de kan delta på årsmøtet som observatører.

 

NB!! Etter «NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling» stilles følgende krav: 2 representanter - en kvinne og en mann, 3 representanter - begge kjønn,

4 representanter to av hvert kjønn, 5 eller flere minst to av hvert kjønn.

 

Påmelding
Se vedlagte skjema, som sendes til jeppe.hansson@nif.idrett.no innen 21. oktober.

 

Velkommen!