Boccia og Teppecurling / Nyheter / 2020 / Koronavettregler
corona612_ntb.jpg

Koronavettregler

Oppdaterte koronaregler

Seksjonen boccia og teppecurling har etter avklaring fra helsedepartementet og Norges idrettsforbund satt ned noen «koronaregler». Norges Idrettsforbund har sammen med helsemyndighetene laget en smittevernveileder. Disse reglene gjelder til annen informasjon gis. Vi ber om at alle våre medlemmer følge disse.

Smittevernveileder:

- Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand
- Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg
- God hånd – og hostehygiene og forsterket renhold
- Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
- Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
- Idrettslaget må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Les mer om smitteveilederen her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/nifs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet2/

Lokale myndigheter

Det er lokale myndigheter som avgjør om aktiviteten kan foregå som normalt. Det betyr at dersom du har planlagt en turnering, kurs, samling eller lignende så skal det avklares med lokale myndigheter om aktiviteten kan gjennomføres. Anbefalinger fra lokale myndigheter skal følges. Hvis grønt lys fra lokale myndigheter, så er det klubben/arrangøren som skal vurdere etter skjønn om aktiviteten bør gjennomføres basert på ressurser til smittevern, reisevei for ressurspersoner/deltakere etc. 

Teppecurling

- Kun utøver som kaster kan oppholde seg på spill matten
- Desinfiser curling stener og hender før spill
- Dommer må benytte hansker
- Spillere skal ikke ta på andre stener enn sine egne.
- Dersom du er i karantene, kan du ikke delta
- Dersom du er i tvil om du er smittet eller i risikogruppen, hold deg heller hjemme

Boccia

- Kun individuelle kamper, ingen lagspill
- Bruk kun bås 2 og 5. Rød i bås 2 og blå i bås 5
- Desinfiser boccia baller og hender før spill
- Dommer og assistent må benytte hansker
- Ikke ta på andre sine bocciaballer
- Dersom du er i karantene, kan du ikke delta
- Dersom du er i tvil om du er smittet eller i risikogruppen, hold deg heller hjemme

For spørsmål rundt seksjonens «koronaregler», ta kontakt med Karsten Ølstad: 46 96 56 35
Karsten.olstad@nif.idrett.no