Boccia og Teppecurling / Team Boccia / Artikler / Ny toppidrettsplan og uttak til World Open Challenger Zagreb
Team Norway2.jpg

Ny toppidrettsplan og uttak til World Open Challenger Zagreb

Seksjonsstyret har satt ned ett toppidrettsutvalg som skal sørge for at Norge har best mulig forutsetning for å mestre seksjonens målsetninger internasjonalt. På bakgrunn av de siste års resultater ønsket seksjonen en ytterligere spissing for å nå sine mål.

Toppidrettsutvalget består av:

Landslagstrener: Egil Lundin

Assisterende landslagstrener: Solveig Nilsen

Team manager: Karsten Ølstad

Ansvarlig toppidrett seksjonsstyret: Aleksander Wråli og Roger Aandalen

Seksjonen har følgende målsetning:

  • Stille med utøver til Paralympics 2024
  • Ha flere utøvere i Paralympics i 2028

Seksjonen viderefører Team Norway, men har nå lagt til ett rekruttlag. Formålet med dette er å gjøre det mer attraktivt å være på Team Norway og spisse konkurransen blant våre utøvere. For sesongen 2022 er følgende utøvere tatt ut på Team Norway og rekruttlag:

Team Norway: Konrad Galan

Rekruttlag: Per-Kristian Thorsrud, Nina Darell Arvesen, Birgitte Flagstad og Tone Koch

Landslagstrener, i dialog med toppidrettsutvalget, beslutter hvilke utøvere som skal representere Norge under internasjonale konkurranser. Utøvere fra både Team Norway og rekrutt kan vurderes for internasjonal konkurranse, men Team Norway utøvere blir prioritert først. Uttak til de forskjellige «lag» kan variere utover i sesongen og baserer seg på prestasjoner, treningshverdag, dedikasjon og innsats. Toppidrettsutvalget har også satt ned krav som utøvere må følge. Med gode prestasjoner i Norgesserien, kan nye utøvere bli tatt opp til rekruttlaget.

Camp boccia

Seksjonen inngikk i 2021 en avtale med Fredrikstad Helsesportlag, om en 3-årig-leieavtale med Gamle Evenrød skole, heretter kalt Camp boccia.  Alle treninger og samlinger i regi av Team Norway/rekrutt, vil finne sted på Camp boccia. Faste ukentlige treninger og helgesamlinger. Stedet skal ikke bare være en prestasjonsarena for vår toppidrett, men også et kompetansesenter for våre idretter. Vi vil arrangere trenersamlinger, dommerkurs og andre kompetansehevende tiltak på camp boccia.

 

Uttak til World open challenger Zagreb 4.-10. april 2022

Konrad Galan er tatt ut til å representere Norge under Europacupen i Zagreb.