Boccia og Teppecurling / Støtteordninger

Støtteordninger

Nedenfor finner man ulike støtteordninger for din klubb

Rekrutteringsmidlerog transportstøtte:

Seksjonen ønsker å ha fokus på rekruttering. I den forbindelse utlyses det en pott i året der klubber kan søke på rekrutteringstiltak. Skjemaet kan også benyttes til å søke om støtte for transport til stevner og andre arrangement. Øverste summen man kan søke om er 10 000,-

Søknadsskjema

Oppstartsmidler

Nye klubber som tilbyr boccia eller teppecurling tilsluttet Norges Fleridrettsforbund kan søke om oppstartsmidler. Summen er 10 000,-

Søknadsskjema