Boccia og Teppecurling / Støtteordninger

Støtteordninger

Nedenfor finner man ulike støtteordninger for din klubb

Rekrutteringsmidler og transportstøtte:

Seksjonen ønsker å ha fokus på rekruttering. I den forbindelse utlyses det en pott i året der klubber kan søke på rekrutteringstiltak. Skjemaet kan også benyttes til å søke om støtte for transport til stevner og andre arrangement. Øverste summen man kan søke om i forbindelse med rekrutteringstiltak er 10 000,- og øverste sum man kan søke om i forbindelse med transportstøtte er 1000 kr

Søknadsskjema

Oppstartsmidler

Nye klubber som tilbyr boccia eller teppecurling tilsluttet Norges Fleridrettsforbund kan søke om oppstartsmidler. Summen er 10 000,-

Søknadsskjema