Boccia og Teppecurling / BocciaTC hederskveld

BocciaTC hederskveld

Seksjonen vil høsten 2023 invitere til BocciaTC Hederskveld på Ullevål Stadion. Nominasjonen er gjort og juryen vil ha et møte. Dato kommer vi tilbake til!

 

 

 

 

Våre priser ønsker vi å gi til personer/klubber som opptrer i tråd med Norges Fleridrettsforbunds verdigrunnlag. Personen/klubben skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet

Årets unge utøver(30):

- Levert gode resultater i forrige konkurranse år

- Utøver sin idrett med gode holdninger og verdier

Årets klubb

- Klubben arbeider aktivt for å rekruttere nye medlemmer

- Klubben tilrettelegger for at de medlemmer som ønsker det får dra på stevner

- Klubben sender personer på kompetansehevende tiltak

Årets ildsjel

- Kan ikke ha ansettelsesforhold i organisasjonen(klubb/krets/seksjon)

- Bidrar til klubb - eller boccia/TC miljøet på en spesiell måte

- En god rollemodell for andre

Årets dommer

-Dommeren har dømt under sesongen

-Dommeren er en tydelig og rettferdig dommer

-Dommeren stiller opp når det trengs

- Dommeren kan sitt fag 

Årets utøver:

-Utøveren har levert gode resultater sesongen 2021

- Utøveren har ved stevner vært en god representant for våre idretter og en rollemodell for andre

- Utøver sin idrett med gode holdninger og verdier