Boccia og Teppecurling / BocciaTC hederskveld

BocciaTC hederskveld

Grunnet Covid-19 avlyste seksjonen ledermøte 2020 og dermed Hederskvelden. Vi kommer tilbake med mer informasjon! BocciaTC hederskveld er seksjonens svar på Idrettsgallaen. Dette er kvelden vi hedrer de som har gjort en ekstra innsats i året som gikk. Som et prøveprosjekt i 2020 vil årets kåringer gis for prestasjoner i 2019. I forkant av ledermøte 5.-6 september vil det foregå en nominasjonsprosess. Klubber eller personer kan nominere utøvere, trenere,ildsjeler og dommere til de forskjellige kategoriene. En jury bestående av kompetente personer med bred erfaring, vil gå igjennom alle nominasjonene. Det kåres en vinner og begge våre idretter er likestilte. Prisene vil variere fra år til år. Prisvinner kan ikke ha ansettelsesforhold eller organisasjonen(klubb/krets/seksjon).

Mette SO bilde.jpg

Navn: Mette Margrethe Berg

Nåværende og tidligere verv: Leder seksjonen B/TC. Tidligere leder VM i 10-dans og VM i rullestoldans. Tidligere ansatt i Norges Handicapidrettsforbund, Norges Danseforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Volleyballforbund. Jobbet i norsk idrett i 25 år.

Ansatt:Rådgiver paraidrett i Norges idrettsforbund

IMG_4409.jpg

Navn:Per-Einar Johannessen

Nåværende og tidligere verv: Leder i Nyborg idrettslag. Styre - og/eller trenerverv i norsk idrett i sammenhengende de siste 35 år. Tidligere dømt toppserie i volleyball. 

Arbeid: Fagkonsulent paraidrett i Norges idrettsforbund/Trøndelag idrettskrets

AE-2-24.jpg

Navn: Emilie Zakariassen

Nåværende og tidligere verv: Styremedlem i Norges Idrettsforbund, valgkomiteen i Trøndelag IK og Norges Studentidrettsforbund. Tidligere president i Norges Studentidrettsforbund

Arbeid:Prosjektleder i Bane NOR

20200608_215830.jpg

Navn: Lisbeth Nielsen

Nåværende og tidligere verv: Satt 4 år i seksjonsstyret til Boccia/TC. Nå styremedlem for Kristiansand Cøliakiforening, leder for svømmegruppa for barn og unge i Kristiansand HSL og leder for Kristiansand HSL. Speiderleder for barn og unge

karsten.jpg

Navn: Karsten Ølstad

Nåværende og tidligere verv: Ansatt i Norges Fleridrettsforbund. Tidligere arbeidet i Møre og Romsdal idrettskrets, Ungdoms OL og Norges Cykleforbund. Tidligere sportslig leder i SPK Rival og ansvarlig for idrettskolen for utviklingshemmede. 

Fungerer kun som sektretær i juryen

 

Våre priser ønsker vi å gi til personer/klubber som opptrer i tråd med Norges Fleridrettsforbunds verdigrunnlag. Personen/klubben skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet

Årets unge utøver(30):

- Levert gode resultater i forrige konkurranse år

- Utøver sin idrett med gode holdninger og verdier

Årets klubb

- Klubben arbeider aktivt for å rekruttere nye medlemmer

- Klubben tilrettelegger for at de medlemmer som ønsker det får dra på stevner

- Klubben sender personer på kompetansehevende tiltak

Årets ildsjel

- Kan ikke ha ansettelsesforhold i organisasjonen(klubb/krets/seksjon)

- Bidrar til klubb - eller boccia/TC miljøet på en spesiell måte

Årets bilde

- Fineste bilde fra forrige sesong. Bilde kan være tatt på trening, stevne eller et arrangement i regi av Norges Fleridrettsforbund.

-Viser idrettsglede og felleskap

-Her er det mulighet til å nominere eget bilde

Årets sosiale medier:

- Beste offentlige hjemmeside, facebook side, Instragram- eller snapchatkonto