Boccia og Teppecurling / Hederstegn

Hederstegn

Året 2023 er året der seksjonen ønsker starte å hedre de mennesker som har gjort en forskjell i våre idretter over tid. Man kan bli tildelt seksjonens Hederstegn som enten frivillig, utøver, dommer, trener eller leder.

Hederstegnet til BTC er seksjonens høyeste utmerkelse!

Hederskomiteen:

1. BTCs Hederstegn kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort eller gjør en fremdragende innsats for våre idretter over lengre tid. Enkeltpersoner som har medvirket til å styrke det internasjonale samarbeidet vårt kan også tildeles BTCs Hederstegn

2. Forslagene behandles av egen komite som består av tre (3) personer som velges av sittende seksjonsstyret. Innsendte forslag skal behandles av Hederskomiteen og i god tid før BocciaTC Hederskveld. Forslag må sendes inn i god tid før et Årssmøte/Ledermøte, slik at komiteen har tilstrekkelig tid til å avgjøre. 

3. Tildeling av hederstegn skal finne sted på BocciaTC Hederskveld ved et årsmøte eller Ledermøte. 

4. Personer som er innehavere av BTCs hederstegn skal gis gratis deltagelse til alle BocciaTC Hederskvelder. 

 

Egil Lundin

Egil Lundin.jpg

Hedi Anne Birkeland

Hedi Anne Birkeland.jpg

Dag Østerud

Dag Østerud.jpg

Wenche Hansen

Wenche Hansen.jpg

Elisabeth Wilhelmsen

Elisabeth Wilhelmsen.jpg

 

Hederskomiteen
Hederskomiteen
Hederskomiteen

Forslag på kandidater til å motta seksjonens Hederstegn, må sendes til Hederskomiteen innen ..

Mer info om komiteen kommer, etter seksjonsstyremøte 02.