Boccia og Teppecurling / Nyheter / 2020 / Korona status - 8.mai 2020
corona612_ntb.jpg

Korona status - 8.mai 2020

Her kan du lese status etter regjeringens pressekonferanse 7.mai 2020

Oppmykning av idretten

Myndighetene presenterte i går nye regler for idretten med virkning fra dags dato.

Treninger skal ha et øvre tak på 20 personer i en gruppe. Man kan ha flere grupper i aktivitet, dersom treningsarealet er så stort at man klart kan fysisk avgrense gruppene fra hverandre og opprettholder minimum 1 meter avstand og ivaretar de generelle smittevernreglene.   

Et idrettsarrangement skal ha en ansvarlig arrangør og skal ha et øvre tak på 50 personer.

Pressemelding fra NIF etter gårdagens møte: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/avklaringer/  

Felles idrettslige anbefalinger

«Norges idrettsforbund publiserte i går fellesidrettslige anbefalingene på sine nettsider»

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/           

 Idrettens felles veileder

NIF vil utarbeide en felles veileder for idretten og presentere den 11. mai.

«Idretten skal nå jobbe tett sammen med helsemyndighetene for å utarbeide en veileder for oppstart og gjennomføring av barne- og ungdomsidretten. - Et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund, og flere særforbund skal innen 11. mai utarbeide en felles veileder for hvordan idrettene kan tilpasse sine aktiviteter etter de nye bestemmelsene. Det blir et intensivt og viktig arbeid gjennom helgen for gjenåpning av breddeidretten, sier Kjøll.»

Seksjonen vil i styremøte 13.mai diskutere dette og presentere muligheter for vår Norgesserie og andre arrangementer.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Karsten Ølstad:

46965635

karsten.olstad@nif.idrett.no